Χρήσιμες Ημερομηνίες

15-10-2016 - Λήξη υποβολής περιλήψεων

Από 15-7-2016 μέχρι 31-10-2016 - Προεγγραφές (μειωμένο κόστος)

Από 1-11-2016 μέχρι 27-11-2016 - Εγγραφές

31-10-2016 - Τελικό πρόγραμμα συνεδρίου

25-11-2016 - Έναρξη συνεδρίου

27-11-2016 - Λήξη συνεδρίου

 

logo

 

Επικοινωνία

2o ICSS 2016

Τel: 2310 991871, 991872
FAX: 2310 991873
Ε-mail: icss2016@pess.auth.gr