Οδηγίες Υποβολής

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παρασκευή 25, Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)

Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων: 15/10/2016

Οδηγίες για τη σύνταξη και δακτυλογράφηση των περιλήψεων

  • Για τη δακτυλογράφηση του κειμένου χρησιμοποιείστε χαρακτήρες μεγέθους 11 (Arial).
  • Το κείμενο θα πρέπει να δακτυλογραφηθεί σε μονό διάστημα, χωρίς να ξεπερνά τα προκαθορισμένα όρια της φόρμας υποβολής.
  • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με έντονα και ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
  • Στην επόμενη γραμμή ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων, τα οποία πρέπει να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα (αρχικό του ονόματος και το επώνυμο ολογράφως, π.χ. Γ. Παπαδόπουλος1, X. Παπαδοπούλου2).
  • Να υπογραμμιστεί το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, που θα παρουσιάσει την εργασία.
  • Σε επόμενη γραμμή, να δηλωθεί το ίδρυμα προέλευσης των συγγραφέων, επεξηγώντας τους αριθμούς που παρουσιάζονται ως εκθέτες (π.χ. 1Εργαστήριο …………… ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 2Ορθοπαιδικό Τμήμα……..). Η ιδιότητα των συγγραφέων δεν απαιτείται.
  • Να παρεμβληθεί διπλό διάστημα και να δακτυλογραφηθεί το κείμενο της περίληψης.
  • Η περίληψη των εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει: Εισαγωγή, Σκοπό, Υλικό & Μέθοδο, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα, χωρίς αυτά να αναφέρονται ως επικεφαλίδες. Οι προφορικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν μέσω Η/Υ (power point) και θα έχουν διάρκεια 8-10 λεπτά. Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα έχουν διαστάσεις περίπου 80 cm πλάτος x 100 cm ύψος και θα παραμείνουν αναρτημένες από το πρωί μέχρι το βράδυ του Σαββάτου 26 Νοεμβρίου (9:00-20:00) στον υπόγειο χώρο του ΚΕΔΕΑ. Για τις αναρτημένες ανακοινώσεις προβλέπεται δίλεπτη προφορική παρουσίαση από τους συγραφείς.
  • Οι νέοι ερευνητές (όχι μέλη ΔΕΠ), που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη βράβευση της προφορικής τους ανακοίνωσης (μόνο πρωτότυπες πειραματικές εργασίες), παρακαλούνται να καταθέσουν –εκτός από την περίληψη- και κείμενο της εργασίας (3-4 σελίδες στο icss2016@pess.auth.gr). Η δήλωση της υποψηφιότητας γίνεται με σημείωση στο κατάλληλο πλαίσιο κατά την υποβολή της περίληψης. Η αξιολόγηση της παρουσίασης της εργασίας θα γίνει με επιστημονικά κριτήρια από τριμελή επιτροπή καθηγητών της ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ.
Θα αποσταλεί e-mail στον συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία, ο χώρος και η ώρα της παρουσίασης της ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε το σχετικό e-mail μέχρι τις 10/11/2016, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου (τηλέφωνο: 2310 991871-72).

 

 

logo

 

Επικοινωνία

2o ICSS 2016

Τel: 2310 991871, 991872
FAX: 2310 991873
Ε-mail: icss2016@pess.auth.gr