Οργανωτική Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συντονιστές:

Κοσμάς Χριστούλας, Καθηγητής

Νικόλαος Κουτλιάνος, Επίκ. Καθηγητής

Μέλη:

Χριστίνα Ευαγγελινού, Καθηγήτρια

Ελευθέριος Κέλλης, Καθηγητής

Θεοφάνης Σιάτρας, Καθηγητής

Γεώργιος Τζέτζης, Καθηγητής

Βασίλειος Τσιμάρας, Καθηγητής

Αθανάσιος Αναστασίου, Αναπλ. Καθηγητής

Ιωάννης Γκίσης, Αναπλ. Καθηγητής

Στέλλα Δούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια

Βασίλειος Καϊμακάμης, Αναπλ. Καθηγητής

Σοφία Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Πλούταρχος Σαρασλανίδης, Αναπλ. Καθηγητής

Παναγιώτης Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής

Ελένη Φωτιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Βασιλεία Χατζητάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Φωτεινή Αραμπατζή, Επίκ. Καθηγήτρια

Νικόλαος Βαβρίτσας, Επίκ. Καθηγητής

Ειρήνη Κοΐδου, Επίκ. Καθηγήτρια

Δήμητρα Μαμελετζή, Επίκ. Καθηγήτρια

Βασιλική Μάνου, Επίκ. Καθηγήτρια

 

logo

 

Επικοινωνία

2o ICSS 2016

Τel: 2310 991871, 991872
FAX: 2310 991873
Ε-mail: icss2016@pess.auth.gr